Ürünlerimiz

Dura Pota

Duracast        
İndüksiyonlu döküm için pota     Crucible for induction casting        
Yüksek frekans (indüksiyon) döküm teknikleri için özel olarak geliştirilmiş, yüksek kaliteli seramik eritme potası. Potanın özel yapısı indüksiyonlu döküm sistemlerindeki manyetik etkilere ve yüksek ısıya dirençlidir ve uzun süre döküm yapılabilir. Metal yüzeyden kolayca temizlenebilir.     Premium quality ceramic crucibles specially designed for high-frequency (induction) casting techniques. Special structure of the crucible is resistant to high temperatures and magnetic impacts in induction casting systems, offering a long service life and facilitating easy removal of metal from its surface.      
  
TİCARİ SUNUM / PRESENTATION        
Ürün Kodu / Product Code     Ürün / Product     Tanımı / Description        
Duracast     İndüksiyonlu döküm için pota / Crucible for induction casting     


Duracast        
Santrifüjlü döküm için pota     Crucible for centrifugal casting        
Santrifüjlü döküm teknikleri için yüksek kaliteli seramik eritme potası. Potanın özel yapısı yüksek ısıya dirençlidir ve uzun süre döküm yapılabilir. Metal yüzeyden kolayca temizlenebilir. Potalar, Mikrotek ve Degussa santrifüjlü döküm makinelerinde kullanıma uygundur.     Premium quality ceramic crucibles for centrifugal casting techniques. Special structure of the crucible is resistant to high temperatures, offering a long service life and facilitating easy removal of metal from its surface. The crucibles are suitable for use in Mikrotek???? and Degussa centrifugal casting machines.      
  
TİCARİ SUNUM / PRESENTATION        
Ürün Kodu / Product Code     Ürün / Product     Tanımı / Description        
Duracast     Santrifüjlü döküm için pota / Crucible for centrifugal casting